Op 5 juli 2024 viert TEAM ED een lustrum! Een mooi moment om terug te blikken op alle bijzondere activiteiten en momenten. Hieronder lees je 10 jaar in 10 hoogtepunten.

1. TEAM ED wordt zelfstandig

TEAM ED is in 2011 gestart als ‘het Makelpunt’. Van daaruit werden ervaringsdeskundigen aan organisaties gekoppeld in schuldhulpverlenerstrajecten, in lessen op de Hogeschool van Amsterdam én werden trainingen gegeven aan bijvoorbeeld loketmedewerkers. Ook was een aantal ervaringsdeskundigen toen werkzaam voor het Leger des Heils. Precies tien jaar geleden, in 2014, verandert de naam van ‘het Makelpunt’ naar TEAM ED.

2. De Vliegende Brigade

In 2013 ontstond in een samenwerkingsproject met Combiwel het idee ervaringsdeskundigen een spreekuur te geven in de buurt. Zo ontstaat de eerste Vliegende Brigade in Amsterdam West, in ‘De Koperen Knoop’, een gebouw met een drukbezocht buurthuis op de begane grond. Kwartiermaker Astrid Philips is één van de ervaringsdeskundigen die deze eerste Vliegende Brigade in beweging houdt en buurtbewoners ondersteunt. Ze is tot op de dag van vandaag werkzaam voor TEAM ED. Inmiddels vind je de Vliegende Brigade in vrijwel alle stadsdelen en op plekken buiten Amsterdam. 

In 2015 wint TEAM ED de VGZ-Hersteleuroprijs vanwege haar vernieuwende bijdrage aan herstel en empowerment. Met de geldprijs kan TEAM ED een eigen kantoorruimte betrekken om verder te bouwen aan het team en de dienstverlening.

3. Ervaringsdeskundigen in de Wijk

Ook W in de Wijk, in 2016 in stadsdeel Zuid gestart als GGZ in de wijk, is een samenwerking die het erkennen waard is. De aanpak waarin vier partijen; welzijn, GGZ, het stadsdeel en TEAM ED samenwerken streeft een prachtig doel na: de wijk toegankelijker maken voor mensen die te maken hebben met psychische klachten, stigma en onbegrip. Door de samenwerking tussen de vier partijen zijn de lijntjes kort en kan er gezamenlijk ingegaan worden op signalen uit de wijk. De bouwstenentraining en Q & A’s zorgen voor meer begrip over psychische diversiteit en geven handvaten over hoe daarmee om te gaan.  Zowel beroepskrachten, vrijwilligers als buurtbewoners nemen hieraan deel. 

De aanpak is zo succesvol dat deze, naast de stadsdelen Zuid, West, Nieuw-West, Oost en de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer, nu ook in de stadsdelen van Amsterdam waar W in de Wijk nog niet loopt ingezet gaat worden. https://w-indewijk.nl/

4. De eerste EDplaats

De EDplaatsen van TEAM ED, gestart in 2016, zijn inmiddels echt een begrip geworden. Mensen kunnen hier terecht om groepsgewijs te werken aan herstel. Tijdens de lunch of andere activiteiten komen diverse herstelthema’s aan bod. De EDplaatsen worden begeleid door ervaringsdeskundigen. Zij zijn voor bezoekers vaak een voorbeeld in herstel. 

De EDplaatsen zijn ook bijzonder omdat veel mensen er voor het eerst kennismaken met herstel en ervaringsdeskundigheid. Maar het is niet alleen een plek van ontvangen. Juist de wederkerigheid die tot stand komt is wat de EDplaatsen kenmerkt. Bezoekers kunnen groeien, doen nieuwe ervaringen en contacten op sommigen, en sommigen gaan na een tijdje zelf aan de slag als ervaringsdeskundige bij TEAM ED of elders. Leuk om te weten: vorig jaar werd de EDplaatsen en het ExpEx ervaringscafé wel 6009 keer bezocht!

5. ExpEx

Een ander hoogtepunt is het ontstaan van ExpEx. Deze afkorting staat voor Experienced Experts, de Engelse vertaling van ervaringsdeskundige. Deze goed getrainde groep van jonge ervaringsdeskundigen bestaat sinds 2017 in Amsterdam onder TEAM ED en is erg veelzijdig. Het is een samenwerking met alle jeugdzorgorganisaties in Amsterdam. De ExpEx zetten zich bijvoorbeeld in voor beleidsbeïnvloeding, als belangenbehartiger of in de 1-op-1 ondersteuning van jongeren als hoopverlener. In 2023 werden 121 opdrachten vervuld door ExpEx. 

Een andere activiteiten van de ExpEx is het ervaringscafé. Dit is een plek waar jongeren in een kwetsbare situatie elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen op een laagdrempelige manier. Op dit moment is er iedere donderdagavond een café in Amsterdam Zuid en woensdagavond in Nieuw-West. https://www.expex.nl/

6. Uitbreiding in Amstelveen en Haarlemmermeer

Bij ons jubileum kijken we ook terug op de uitbreiding van TEAM ED naar Amstelveen (2021) en de Haarlemmermeer (2023). De bekendheid van TEAM ED is ook in deze regio’s groeiende. Dat komt mede dankzij de aanpak van W in de Wijk in deze gemeenten. En vooral natuurlijk door de goede ervaringsdeskundige coördinatoren en ervaringsdeskundige vrijwilligers. 

Robin, ervaringsdeskundige: “Ik ben er trots op dat ik boven mezelf en mijn verleden ben uitgestegen. Ik heb van mijn kwetsbaarheid een kracht gemaakt.”

7. De Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

In november 2021 is de branchevereniging voor Zelfregie en Herstelorganisaties (NVZH) opgezet, dit gebeurde in samenwerking met een aantal andere organisaties. De vereniging wil er zijn voor zelfregie- en herstelorganisaties, om hun belangen te behartigen op landelijk niveau. Het streven is om een landelijk dekkend netwerk neer te zetten voor alle inwoners van Nederland. 

Het programma Herstel Dichtbij (2022) van het Oranje Fonds en MIND levert daartoe een belangrijke bijdrage. Bestuursleden van de NVZH, waaronder de directeur-bestuurder van TEAM ED, vormen samen met het IPW, Mind en het Oranje Fonds de faculty van de Leergang Maatschappelijk Ondernemen. De leergang richt zich op oprichters, directeuren en andere medewerkers van zelfregie- en herstelorganisaties. 

Zeer goed nieuws is dat plekken voor zelfregie en herstel, zoals EDplaatsen, nu als laagdrempelige steunpunten in het Integraal zorgakkoord (IZA) zijn opgenomen. De gemeente Amsterdam heeft hier als eerste gemeente geld voor vrijgemaakt! Hier vind je de website van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. https://nvzh.nl/

8. Meer begrip over ervaringsdeskundigheid en sterk tegen stigma

Steeds meer mensen raken bekend met het begrip ervaringsdeskundigheid, en we merken een groeiende vraag naar de inzet van ervaringsdeskundigen. We zijn trots om deel uit te maken van deze beweging, zowel in Amsterdam als daarbuiten. Dankzij het werk van de ervaringsdeskundigen van TEAM ED ontdekken steeds meer (toekomstige) hulp- en dienstverleners de waarde van ervaringsdeskundigheid. Hun openheid over de moeilijkheden die zij ervaren hebben en kennis over wat wel en niet werkt in herstelprocessen dragen bij aan een beter begrip, betere bejegening en een afname van stigma’s, bijvoorbeeld over mentale problemen.

“Een van de buurthuizen was aanvankelijk huiverig om ruimte te bieden voor een EDplaats. Nadat zij een tijdje in verbouwing waren geweest, smeekten ze om de terugkeer van de EDplaats. Ze vonden het zo’n waardevol onderdeel van hun aanbod als buurthuis!”

9. Detachering

We zijn ontzettend trots op de detacheringstak binnen TEAM ED. Ervaringsdeskundigen kunnen namelijk vanuit een leerwerktraject op maat bij TEAM ED ook de kans krijgen om toe te stromen naar betaald werk. TEAM ED ondersteunt de betaalde ervaringsdeskundigen door begeleiding en intervisie te bieden. 

In 2021 werden de eerste 6 ervaringsdeskundigen gedetacheerd vanuit TEAM ED. Een deel van hen werd gedetacheerd naar de Amsterdamse buurtteams maar ook bij perMens. De ervaringsdeskundigen ervaren TEAM ED als een warme thuisbasis waar ze zichzelf kunnen zijn en zich samen met andere betaalde ervaringsdeskundigen kunnen herijken op hun functie. 

De samenwerking met de buurtteams waar ervaringsdeskundigen van TEAM ED werken (of die goed bekend zijn met TEAM ED), biedt een enorme meerwaarde voor de Amsterdammers in moeilijke situaties. Waar de diensten van het buurtteam ophouden of niet toereikend zijn, kunnen de diensten van TEAM ED aanvullen. Een goede bekendheid met elkaars werkwijze maakt de overgang soepeler. Dynamo was de eerste buurtteamorganisatie die inzag dat de teams ook getraind moesten worden in het samenwerken met ervaringsdeskundigen, als nieuwe discipline. Op hun verzoek is er een training ontwikkeld die goed ontvangen wordt door de buurtteams. 

Maaike Kipp, directiesecretaris TEAM ED: “als ervaringsdeskundigen gedetacheerd zijn, blijven ze aan TEAM ED verbonden. Door de intervisie kunnen ze contact houden met andere ervaringsdeskundigen maar ook de coördinator van het stadsdeel waarin zij werkzaam zijn. Ik vind dit een hele mooie uitwisseling.”

10. Groei en bloei

Het mooiste hoogtepunt van TEAM ED is uiteraard de ontwikkeling van alle ervaringsdeskundigen. Door het werkleertraject op maat kunnen ervaringsdeskundigen in hun eigen tempo doorgroeien naar een functie die bij hen past. Al dan niet betaald. 

In 2023 werd voor de derde keer het traineeship richting betaald werk gegeven. Maar liefst de helft van de deelnemers is doorgestroomd naar een betaalde baan. 

Georgette Groutars (oprichter en directeur bestuurder): “Ik haal daar nog steeds mijn energie uit als ik zie hoe mensen groeien en bloeien!”

De groei van de bezoekers en ervaringsdeskundigen zou niet mogelijk zijn zonder de vele samenwerkingspartners. Zij wijzen Amsterdammers op TEAM ED voor ondersteuning of om ervaringsdeskundige te worden. Door het geschonken vertrouwen in de organisatie heeft TEAM ED de groei en bloei kunnen doormaken om nu samen dit lustrum te vieren. Samen maken we de stad en omliggende gemeentes een fijnere plek om te zijn.