Welkom bij

TEAM ED

 

Sociale uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen

TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen.

In heel Amsterdam is TEAM ED actief met zelfontwikkelde diensten. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd voor maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen.

Sinds de start in 2014 heeft TEAM ED zich ontwikkeld tot een organisatie met veel vertakkingen in de stad.

We bieden intervisie en training aan ervaringsdeskundigen en adviseren en trainen medewerkers van organisaties. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend vernieuwende eigen producten en diensten om de waarde van ervaringsdeskundigheid goed tot zijn recht te laten komen.

De functies en taken van de ervaringsdeskundigen variëren, evenals de duur en frequentie van de inzet. Kern is gebruik maken van het cliëntenperspectief.

Wat wij doen

In heel Amsterdam is TEAM ED actief met zelfontwikkelde diensten. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd voor maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen.

Delen van kennis

De ervaringsdeskundigen van TEAM ED zijn getraind in het overdragen van kennis over hun ervaring. Dat maakt ze tot deskundige. Ze worden vaak gevraagd om deze kennis te delen in trainingen, workshops en gastlessen.

Doel is het wegnemen van vooroordelen, het verdiepen van de (eigen) reflectie of het verdiepen en verbreden van de kennis van professionals.

Werken aan herstel

Daarnaast staan de EDplaatsen en Vliegende Brigades open voor iedereen die om de een of andere reden niet goed kan meekomen in de maatschappij.

Het is een laagdrempelige manier om te werken aan herstel; het zoeken naar nieuwe zin en betekenis in het leven, óók na problemen op het gebied van psychiatrie, armoede, verslaving, of dak-/thuisloosheid.

Bieden van hoop

In 2017 is TEAM ED in samenwerking met vier andere organisaties gestart met een jongerenafdeling: ExpEx (Experienced Experts). Deze experts zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben met jeugdzorg, detentie, dak- of thuisloosheid, ggz-problematiek of verslaving.

Zij geven advies en voorlichting aan hulpverleners, beleidsmakers en docenten, of kunnen als hoopverlener andere jongeren ondersteunen.

Verbeteren zorg

TEAM ED heeft als doelstelling het verbeteren van zorg- en dienstverlening door de professionele inzet van ervaringsdeskundigen. TEAM ED levert ervaringsdeskundigen voor tal van opdrachten in het sociale domein.

TEAM ED kijkt in de samenwerking met opdrachtgevers hoe ervaringsdeskundigen het best mogelijk kunnen worden ingezet, zodat het cliëntenperspectief optimaal tot zijn recht komt. We hebben inmiddels een grote diversiteit aan ervaringen opgebouwd in verschillende domeinen.

Word ook ervaringsdeskundige

‘In het begin wist ik niet wat een ervaringsdeskundige deed: hoe kan ik nou met mijn ervaring een ander helpen?

Toen ik erachter kwam hoe het werkt heeft het mij ook verrijkt. […] Voor mij is het een geweldige opstap geweest en het heeft me veel meer gebracht dan ik verwacht had.’

Ervaringsdeskundigen

Medewerkers

Zet je Ervaring In trainingen

v

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor jou. Voel je je niet veilig door ongewenst gedrag, bijvoorbeeld door pesten, intimidatie of discriminatie dan kun je daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon.

Jeannette Driessen is de externe vertrouwens-persoon voor TEAMED. Zij werkt als zelfstandig coach en extern vertrouwenspersoon. Je kunt haar altijd vertrouwelijk benaderen via een berichtje op 06 22208575 of via de e-mail