De TEAM ED groep bestaat uit Stichting TEAM ED Groep, Stichting TEAM ED en TEAM ED B.V.

Zowel Stichting TEAM ED Groep als Stichting TEAM ED hebben een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder in de persoon van Georgette Groutars.

In Stichting TEAM ED zijn gesubsidieerde activiteiten zoals de Vliegende Brigades en de EDplaatsen en het ExpEx ervaringscafé ondergebracht. Deze activiteiten dienen het algemeen belang.

Vanuit TEAM ED B.V. worden de overige dienstverlenende activiteiten binnen het sociaal domein uitgevoerd. Dit zijn onder andere:

  • Detachering van ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld naar buurtteams.

Per 1 januari 2023 ook:

  • Advisering  
  • Externe scholing en intervisie  
  • Workshops en trainingen voor organisaties
  • Samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld ExpEx                                             

Eventuele giften of uitgekeerde winsten vanuit de B.V. komen (via de Stichting TEAM ED groep) ten goede aan Stichting TEAM ED.