Jaarverslagen en beleidsplan

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Beleidsplan 2023

Onderzoeken

Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018, MovisieMens tussen de mensen, handboek GGZ in de Wijk, MovisieFactsheet GGZ in de wijk, Amsterdam Zuid

Publicaties/Regelingen

Video: GGZ in de wijk in Amsterdam ZuidGGZ in de wijk zorgt voor ggz-vriendelijke wijken, Nieuwe Wegen GGZ en opvang‘Kwetsbaarheid van ervaringsdeskundigen is juist een kracht’Ontwikkelen met lef, Gemeente Amsterdam

Praktijkvoorbeeld WMO, GGZNEDERLANDTrainingsmateriaal:
Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk (2020)
Interview:
Amsterdam-Zuid: een ggz-vriendelijke wijk (Movisie, 2019)
Standaardformulier publicatieplicht ANBI