Binnen veel organisaties is de inzet van ervaringsdeskundigen in (multidisciplinaire) teams nieuw. TEAM ED beschikt over veel expertise over de inzet, begeleiding, en samenwerking met (betaalde) ervaringsdeskundige medewerkers. Door geschikte ervaringsdeskundigen op een goede manier in te zetten is de zorg toegankelijker en effectiever. Er zijn veel vragen bij organisaties over ervaringsdeskundig­heid en de herstelvisie. Ook zijn er vragen over de onder­linge samenwerking met ervaringsdeskundigen in een multidisciplinair team en over de taken, rollen en werkwijze van (ervaringsdeskundige) medewerkers. TEAM ED zet haar expertise in om ervaringsdeskundigen goed in het team te laten aarden en zorgt vanaf het begin voor een soepel verloop van de samenwerking tussen alle professionals. Om met deze vragen aan de slag te gaan is een training ontwikkeld.

Ervaringsdeskundigen in de organisatie

Binnen veel organisaties is de inzet van ervaringsdeskundigen in (multidisciplinaire) teams nieuw. TEAM ED beschikt over veel expertise over de inzet, begeleiding, en samenwerking met (betaalde) ervaringsdeskundige medewerkers. Door geschikte ervaringsdeskundigen op een goede manier in te zetten is de zorg toegankelijker en effectiever. Er zijn veel vragen bij organisaties over ervaringsdeskundig­heid en de herstelvisie. Ook zijn er vragen over de onder­linge samenwerking met ervaringsdeskundigen in een multidisciplinair team en over de taken, rollen en werkwijze van (ervaringsdeskundige) medewerkers. TEAM ED zet haar expertise in om ervaringsdeskundigen goed in het team te laten aarden en zorgt vanaf het begin voor een soepel verloop van de samenwerking tussen alle professionals.

On- en offline training

Om met deze vragen aan de slag te gaan is een training ontwikkeld, die wordt toegespitst op de behoeften van het (buurt)team. Het programma bestaat uit een online module en meerdere leerbijeenkomsten van ieder 2,5 uur. Het aantal bijeenkomsten kan afgestemd worden op de behoefte van het (buurt)team. De online module is gericht op de niet­ ervaringsdeskundige mede werker, zodat hij/zij kennismaakt met ervaringsdes­kundigheid. De module kan op een zelfgekozen moment gevolgd worden, het liefst vooraf gaand aan de bijeen­komsten. De leerbijeenkomsten zijn bedoeld om met alle professionals, inclusief de ervaringsdeskundigen, in de praktijk van elkaar te leren om samen tot een nieuwe  manier van werken te komen.

Wat leer je tijdens de trainingen?

In de online module leer je waarom een ervaringsdes­kundige een meerwaarde is voor goede ondersteuning voor Amsterdammers. De module gaat in op de herstelvisie en ervaringsdeskundigheid en op de verschillen met de werkwijze van (reguliere) professionals. In de leerbijeenkomsten wordt stilgestaan bij de diversiteit in het team, evenals bij de beelden en verwachtingen die leden van het (buurt)team van elkaar hebben. De deelnemers gaan op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek. Bij de invulling van de leerwerkbijeenkomsten wordt gewerkt met casussen die van tevoren voorbereid zijn door de trainers, maar de vragen en knelpunten die leven in het team zijn leidend. Zo komen de deelnemers samen tot werkontwikkeling.

Welke vragen komen aan bod?

Elke training is natuurlijk anders, doordat er telkens andere deelnemers meedoen. Een paar voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen:

  • Welke rol en verantwoordelijkheid heeft een ervarings­deskundige in het (buurt)team?
  • Kan de ervaringsdeskundige een bewoner begeleiden?
  • Brengt de ervaringsdeskundige de hulpverlening in gevaar?
  • Hoe ga je om met verschillende visies op de ondersteuning?

Meer weten over deze training?
Neem contact op met Maaike Kipp.