16-32 uur per week

CollegED is een stedelijke leeromgeving voor ervaringskennis. Opzet is de positie van ervaringsdeskundigen te versterken door toegang tot trainingen en opleiding, coaching en studieadvies. Dit najaar start CollegED met de inzet van een wegwijsfunctie van 32 uur per week, in te vullen door 1 of 2 personen. De gevraagde wegwijzer zal als een duizendpoot op verschillende niveaus gaan opereren. Naar de organisatie, de samenwerkingspartners en de gemeente als een ambitieuze projectleider; naar geïnteresseerde ervaringsdeskundigen als een warme en deskundige gesprekspartner. Bij verdeling van de functie over twee personen is verdeling van de taken mogelijk.

De wegwijsfunctie richt zich op Amsterdammers die op verschillende leefgebieden ontwrichting hebben meegemaakt zoals; psychiatrie, verslaving, armoede, auditieve of visuele handicap etc. en deze kennis willen inzetten om stadgenoten te helpen in hun herstelproces. De wegwijzer gaat onafhankelijk adviseren over het voor hen geschikte en beschikbare aanbod aan deskundigheidsbevordering. Het gaat om zowel burgers van Amsterdam die interesse hebben om hun ervaring/ ervaringskennis te ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid als om reeds actieve ervaringsdeskundigen die hun kennis en expertise willen uitbreiden. Wij zoeken hiervoor een gedreven:

Taken:

 • Het opzetten van de organisatie
 • De wegwijsfunctie bekend en zichtbaar maken in de stad voor (mogelijk) geïnteresseerde(n) (organisaties).
 • Op de hoogte blijven van het actuele aanbod aan deskundigheidsbevordering voor ervaringsdeskundigen, inclusief niveau, kosten en beschikbaarheid
 • In kaart brengen van de aard en kwaliteit van het actuele beschikbare aanbod
 • Inventariseren van relevante stageplekken in de stad in het kader van opleidingen voor ervaringsdeskundigen
 • Telefonisch en online informeren en beantwoorden van vragen van geïnteresseerden
 • Voeren van (live of online) adviesgesprekken met (aspirant-) ervaringsdeskundigen op locaties in de diverse stadsdelen
 • Ondersteunen bij het opstellen van opleidings- en ontwikkelingsplan
 • Up to date houden van de informatie op de website van CollegED,
 • Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid
 • Zoeken naar financieringsmogelijkheden voor (aspirant-)ervaringsdeskundigen voor deskundigheidsbevordering
 • Ondersteunen van de adviesraad
 • Afstemming met de adviesraad, de stuurgroep en andere samenwerkingspartners
 • Opstellen en verspreiden van halfjaarlijkse rapportages met diverse prestatiegegevens naar gemeente en betrokken partijen

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid
 • Ervaringsdeskundigheid is een ernstige pre
 • Heeft minimaal 1 cursus op het gebied van Ervaringsdeskundigheid gedaan
 • Goede omgang met eigen kwetsbaarheid
 • Ervaring met projectmanagement
 • Verbindende persoonlijkheid
 • Communicatief (mondeling en schriftelijk) zeer vaardig
 • Goede netwerker
 • Bekend met de Amsterdamse sociale kaart
 • Zelfreflectievermogen
 • Kan methodisch en conceptueel handelen
 • Enthousiast en enthousiasmerend
 • Flexibel
 • Mobiel

 

Praktische informatie:
De wegwijzers komen in dienst bij TEAM ED. De adviesraad van CollegED geeft inhoudelijk richting aan de invulling van de wegwijsfunctie. Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal werk, schaal 7.

Sollicitaties met CV dienen uiterlijk 14 oktober 2022 binnen te zijn bij De Regenboog Groep, Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam of per mail: sollicitatie@deregenboog.org. De gesprekken zullen plaats vinden op maandagochtend 24 oktober.

Voor meer informatie kunt u bellen met Astrid Philips, 06 21695472, lid van de programmaraad.