CollegED is een stedelijke leeromgeving voor ervaringskennis. Opzet is de positie van
ervaringsdeskundigen te versterken door toegang tot trainingen en opleiding, coaching en studie
advies. Dit najaar start CollegED met de inzet van een wegwijsfunctie van 32 uur per week, in te
vullen door 1 of 2 personen.

De wegwijsfunctie richt zich op Amsterdammers die op verschillende leefgebieden ontwrichting
hebben meegemaakt zoals; psychiatrie, verslaving, armoede, auditieve of visuele handicap etc. en
deze kennis willen inzetten om stadgenoten te helpen in hun herstelproces. Je gaat onafhankelijk
adviseren over het voor hen geschikte en beschikbare aanbod aan deskundigheidsbevordering. Het
gaat om zowel burgers van Amsterdam die interesse hebben om hun ervaring/ ervaringskennis te
ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid als om reeds actieve ervaringsdeskundigen die hun kennis en
expertise willen uitbreiden. Wij zoeken hiervoor een gedreven:

Wegwijzer Ervaringsdeskundigheid
Voor 16 tot 32 uur per week

Taken:
– De wegwijsfunctie bekend en zichtbaar maken in de stad voor (mogelijk) geïnteresseerden
– Telefonisch en online informeren en beantwoorden van vragen van geïnteresseerden
– Voeren van (live of online) adviesgesprekken met (aspirant-) ervaringsdeskundigen op locaties in de
diverse stadsdelen
– Inventariseren van relevante stageplekken in de stad in het kader van opleidingen voor
ervaringsdeskundigen
– Ondersteunen bij het opstellen van opleidings- en ontwikkelingsplan
– Op de hoogte blijven van het actuele aanbod aan deskundigheidsbevordering voor ervaringsdeskundigen,
inclusief niveau, kosten en beschikbaarheid
– In kaart brengen van de aard en kwaliteit van het actuele beschikbare aanbod
– Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid
– Op de hoogte blijven van financieringsmogelijkheden voor (aspirant-)ervaringsdeskundigen voor
deskundigheidsbevordering
– Up to date houden van de informatie op de website van CollegED,
– Afstemming met samenwerkingspartners
– Opstellen en verspreiden van halfjaarlijkse rapportages met diverse prestatiegegevens naar gemeente
en betrokken partijen
– Ondersteunen van de adviesraad

Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau
• Kennis van Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid
• Ervaringsdeskundigheid is een ernstige pre
• Heeft minimaal 1 cursus op het gebied van Ervaringsdeskundigheid gedaan
• Goede omgang met eigen kwetsbaarheid
• Verbindende persoonlijkheid
• Communicatief (mondeling en schriftelijk) zeer vaardig
• Goede netwerker
• Bekend met de Amsterdamse sociale kaart
• Zelfreflectievermogen
• Kan methodisch en conceptueel handelen
• Enthousiast en enthousiasmerend
• Flexibel
• Mobiel

Praktische informatie:
De wegwijzers komen in dienst bij TEAM ED. De adviesraad van CollegED geeft inhoudelijk richting
aan de invulling van de wegwijsfunctie. Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal werk, schaal 7.

Sollicitaties met CV dienen uiterlijk 17 augustus 2022 binnen te zijn bij De Regenboog Groep,
Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam of per mail: sollicitatie@deregenboog.org.
De gesprekken zullen plaats vinden op dinsdagochtend 23 augustus.

Voor meer informatie kunt u bellen met Astrid Philips, 06 21695472, lid van de programmaraad.